Belastingconsulenten

Optimalisation of taxes

Diensten > Belastingconsulenten >

Bevoegdheden van de belastingconsulent


Hoewel enkel het dragen van de titel van belastingconsulent gereglementeerd is, definieert de wet toch de activiteiten van de belastingconsulent:


Advies aan belastingplichtigen in fiscale zaken
• Het fiscaal systeem is bijzonder complex, zowel in België als in het buitenland. Ter zake advies verlenen is het vakgebied van de belastingconsulent.
Belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen.
• Het opstellen van aangiften en bezwaarschriften. Dit zowel voor de directe belasting, als voor de btw en de andere fiscale verplichtingen.
Vertegenwoordigen van belastingplichtigen voor fiscale administraties

Bijhorende wetgeving voor accountants en belastingconsulenten:
• KB van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants
• Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten
• KB van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten

Zie bijhorende artikelen:
• Art. 5 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
• Art. 38, 3° van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

 

 

 

Vul hier uw gegevens in, en wij contacteren u zo snel mogelijk.

* Verplichte velden