Ondernemingscapaciteiten

Kan ik het?

Starters > Ondernemingscapaciteiten >

Naast het voldoen aan de algemene startvoorwaarden, moet je ook je ondernemerscapaciteiten kunnen bewijzen. Dit houdt in dat je je basiskennis van bedrijfsbeheer moet kunnen bewijzen met:

• Diploma of akte
Het gaat hier om eindakten uitgereikt door een onderwijsinrichting die door een gemeenschap ingericht, erkend of gesubsidieerd is, of om een gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door de centrale examencommissie van de Staat, opgesomd in het koninklijk besluit dat het beroep reglementeert. De akten verschillen dus naargelang de activiteit.
• Praktijkervaring
Je moet aantonen dat je praktijkervaring opgedaan hebt binnen de 15 jaar voorafgaand aan je inschrijving, bij sommige beroepen is dit beperkt tot 10 jaar. De hoeveelheid praktijkervaring die je moet hebben, is afhankelijk van je beroep. Het gaat om praktijkervaring als:
1. zelfstandig ondernemingshoofd met eigen handelsregisternummer / ondernemingsnummer
2. mandataris of werkend vennoot in een vennootschap
3. zelfstandige helper
4. meewerkende echtgenoot
5. loontrekkende in een onderneming met het gereglementeerd beroep als activiteit.


Ben je onderdaan van een EG-lidstaat en wil je je hier in België vestigen als zelfstandige? Dan kan je de praktijkervaring die je in de EG-lidstaat hebt opgedaan gebruiken om hier je bedrijfsbeheer aan te tonen. Hiervoor moet een EG-verklaring voorgelegd worden die je kan opvragen bij de desbetreffende lidstaat.

 

Vakbekwaamheid


Opgelet! Iedere ondernemer die een commerciële activiteit uitoefent, moet vakbekwaam zijn. Sommige beroepen vereisen specifieke beroepscompetenties. Deze kan je bewijzen met een diploma of een getuigschrift, of door praktijkervaring.
De belangrijkste beroepsgroepen waarvoor deze verplichting geldt, zijn de handel in fietsen en motorvoertuigen, bouwsector, persoonlijke verzorging, bakker-banketbakker en restauranthouder-traiteur. Deze beroepen worden ook wel ‘gereglementeerde beroepen’ genoemd. Voor deze beroepen moet je dus naast je basiskennis bedrijfsbeheer – die voor bijna alle sectoren geldt – ook een specifieke beroepskennis aantonen.


De beroepskennis bewijzen
Je kan de beroepskennis voor de gereglementeerde beroepen laten bewijzen door verschillende instanties of personen. Deze zijn ook nog eens afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm:
Eenmanszaak Vennootschap
• het zelfstandig ondernemingshoofd
• door de echtgenoot of echtgenote
• door de partner met wie hij of zij minstens zes maanden officieel samenwoont
• door de zelfstandig helper die bloed- of aanverwant van het ondernemingshoofd tot in de derde graad is
• door een aangestelde die verbonden is door een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur • door het orgaan van de vennootschap, zijnde de (afgevaardigd) bestuurder of de zaakvoerder
• door een werkende vennoot belast met de technische leiding (benoeming neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad)
• door een werknemer belast met de technische leiding (via een lastgevingsovereenkomst)
Het erkend Ondernemingsloket van Securex gaat na of je aan de voorwaarden voldoet. Wanneer een onderneming meer dan één gereglementeerde werkzaamheid uitoefent, kunnen verschillende personen voldoen aan de eisen inzake beroepskennis eigen aan elk van die werkzaamheden.
Uiteraard zijn er ook een heleboel zaken die je kunnen ondersteunen als startende zelfstandige of die je zelfs verplicht nodig hebt. Zo bestaan er bijvoorbeeld verschillende subsidies voor starters uitgaande van de verschillende gewesten en heb je voor bepaalde activiteiten een vergunning nodig.

Vergunningen om te starten


Sommige zelfstandige activiteiten vereisen een specifieke vergunning, zonder dewelke je niet mag starten. Hierbij een overzicht:


• Ambulante handel (rondreizende ondernemer met wisselende standplaats) – een leurkaart is een verplichting, en dient verplicht aangevraagd te worden bij je ondernemingsloket.
• Kermisactiviteiten.
• Beroepskaart voor vreemdelingen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte en in België een zaak wensen te starten.
• Beenhouwer – spekslager – hier heb je een vergunning nodig voor het verkopen, het te koop stellen, het voor verkoop bewaren en het met het oog op verkoop versnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.
• Verkopen van eetwaren – vergunning nodig indien je voedingsmiddelen fabriceert, invoert, verhandelt, verpakt of transporteert.
• Aannemer van openbare bouwwerken – een aannemer die overheidsopdrachten uitvoert, moet erkend zijn door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.
• Verkopen van tabaksproducten.
• Verkopen, vervaardigen, verwerken en analyseren van alcoholhoudende dranken.
• Handelsvestigingen van meer dan 400m² - moeten verplicht een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat.
• Afspelen van muziek – hiervoor moet je zowel een vergunning betalen aan Sabam als een billijke vergoeding. Beiden zijn in het leven geroepen om de auteursrechten te beschermen.
• Activiteiten binnen de voedselketen – hiervoor moet je een toelating krijgen van het voedselagentschap (FAVV).

 

Vul hier uw gegevens in, en wij contacteren u zo snel mogelijk.

* Verplichte velden
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Decofis bvba gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten